8/9/12

Ажилд орох ярилцлага

Залуу инженер, техникийн ажилчиддаа зориулж энэ нийтлэлийг орууллаа. Бидний өмнө заримдаа англи хэл дээр ажилд орох ярилцлаганд орох шаардлага тулгардаг билээ. Анли хэлээр уншиж, англиар ярьсныг ойлгодог боловч өөрийхөө санаа бодлыг илэхрхийлэх тал дээр үгийн сан дутмаг эсвэл өөрийнхөө дуудлагаас ичээд ядмаг байх үе гардаг. Зарим нэгний маань хувьд хэдий ангилиар сайн ярьж чадах хэдий ч залуу, туршлага багатайгаасаа болоод ч тэр үү ажилд орох ярилцлаганд заримдаа тактикын алдаа гаргах нь бий.Тэгвэл бидний оруулж буй доорхи жишээ ярилцлага та бүхэнд тус болно гэж найдаж байна. Амжилт хүсье!