4/6/11

Something about love story

Үлгэрт гардаг ханхүү үлгэрт л байдаг
Үлгэрт гардаг гүнж үлгэрт л байдаг
Үлгэрт гардаг хайр үлгэрт л байдаг
Үлгэрт гардаг бүхэн үлгэрт л байдаг
Үлгэрт байдаг бүхэн үнэнээр оршдоггүй
Энэ чинь үлгэр бодит оршихуй хоёрын зөрүү
Би бол амьдрал байдаг хүн
Чи ялгаагүй энд надтай ингээд зэрэгцээд зогсож байна
Бидний хайр бидэнтэй цуг энд бодитоор өрнөж байна.

No comments:

Post a Comment